Ugostiteljski obrt “MARKUŠEVEC”
vl. Krešimir Peremin

Zagreb, Trg Svetog Šimuna 3
OIB: 78930689868


Kontakt telefoni:
01/ 4574-153
098/ 417-100


E-mail:
kperemin@gmail.com


Website:
www.restoran-markusevec.com